پیام دلگرم کننده لامبورگینی برای هواداران خودرو در دوران کرونا

تصویر لامبورگینی هوراکان

نیازی نیست که بگویم کرونا ویروس تمام دنیا را فرا گرفته است و نه تنها صنعت اتومبیل بلکه روابط ما را هم تحت تاثیر خودش گذاشته در حالی که بعضی از کشورها به حالت عادی بازگشته اند و بعضی از کشورها هم در حال تست واکسن کرونا هستند،تعدادی از کشورها هنوز در اوج کرونا به […]