چطور ثروت جف بزوس در یک روز 8 میلیارد دلار افزایش یافت؟

چطور ثروت جف بزوس توی یک روز 8 میلیارد دلار افزایش یافت؟ به گزارش بلومبرگ جمعه گذشته سهام شرکت آمازون 7 درصد افزایش یافت.اکثر ثروت جف بزوس از سهام شرکت آمازون تشکیل شده است.حدود 57.5 میلیون سهم شرکت آمازون در اختیار موسس این ابر شرکت قرار دارد.ثروت بزوس پیش از این رشد سهام 115 میلیارد […]

دانش یا تجربه؟کدام یک بهتر است؟

دانش یا تَجربه داشتن؟ آگهی های استخدام را بررسی می کردم تا ببینم با تجربه و دانش من کجا می توانم کاری برای خودم دست و پا کنم؟. یکی پس از دیگری به مشکل بر میخوردم. یکی تجربه می خواست و دیگری سابقه کتبی و دیگری دانش مرا صرفا به داشتن مدرک میخواست. هر کسی […]