انرژی چیست؟
به توانایی انجام کار انرژی می گویند.یعنی اگر بتونی یک کاری انجام بدی یعنی انرژی مصرف کردی.حالا کار چیه؟

آموزش کامل فتوشاپ

قالب توسط پارسی گروپ به فارسی تهیه و ارائه شده است .