انرژی زمین گرمایی چیست و چطور تولید می شود؟

انرژی از دل خود زمین از گذشته های دور انرژی زمین گرمایی در گروه انرژی های تجدید پذیر بوده. این روزها هم که انرژی خیلی مهم شده باید حواسمون رو به سوخت های فسیلی جمع کنیم. در این ویدیو روش تولید انرژی زمین گرمایی را به زبان ساده می بینید.

انتقاد تند ایلان ماسک از آلمانیها

مشکلات خودروهای خودران تسلا ایلان موسس در مصاحبه ای با اتوموتیو کار گفته است که منع تبلیغات تسلا در آلمان ابلهانه است. ماه گذشته مقامات آلمان تبلیغ خودروی اتوپایلوت تسلا را ممنوع کردند. خودروهای تسلا در سال گذشته تصادفاتی وحشتناکی داشته اند که این موضوع مردم را نگران کرده .بسیاری بر این باورند که تسلا […]