چطور ثروت جف بزوس در یک روز 8 میلیارد دلار افزایش یافت؟

چطور ثروت جف بزوس توی یک روز 8 میلیارد دلار افزایش یافت؟ به گزارش بلومبرگ جمعه گذشته سهام شرکت آمازون 7 درصد افزایش یافت.اکثر ثروت جف بزوس از سهام شرکت آمازون تشکیل شده است.حدود 57.5 میلیون سهم شرکت آمازون در اختیار موسس این ابر شرکت قرار دارد.ثروت بزوس پیش از این رشد سهام 115 میلیارد […]