کدام صنعت ها آینده را متحول خواهند کرد؟

تحول آینده در دستان تکنولوژی همه ی ما می دانیم که در جهانی با سرعت رشد سرسام آور زندگی می کنیم و تحول آینده دور از ذهن نیست.بسیاری از تصورات ما درباره ی آینده در فیلم های سینمایی و کتاب های به تصویر و قلم کشیده شده اند. اما چیزی که مشخصه اینه که خیلی […]