خانه ای با نیروگاه خورشیدی داشته باشید!

نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی در خانه سال های زیادی طول میکشد تا بتوان نفت و گاز را بدست آورد. تولید نفت گاز از طریق رسوب فسیل های حیوانات طی میلیون ها سال بوجود آمده است و اگر این سرمایه گرانبها را از دست بدهیم گمان نمی کنم که عمرمان کفاف بدست آوزدن دوباره آن را داشته باشد. […]