راه های کاهش اتلاف انرژی گرمایی در ساختمان

 1.مقدمه بر راه های کاهش اتلاف انرژی گرمایی بررسی راه های کاهش اتلاف انرژی گرمایی و بهینه سازی مصرف تاریخچه ای طولانی به اندازه قدمت تاریخ دارد. بشر همواره به دنبال راه های برای کاهش هزینه و انرژی بوده است. در دو قرن اخیر و پس از انقلاب صنعتی مصرف انرژی افزایش یافته است  و […]