معضل آموزش عالی و بیکاری

فارق التحصیلان

معضل آموزش عالی شاید تا چند سال پیش با مدرک لیسانس می توانستید شغل مناسبی پیدا کنید و آینده شغلی نسبتا مطمئنی داشته باشید. اما در زمان حال حتی با مدارج دکتری هم بعضا افراد با مشکل بیکاری مواجه شده اند. در این زمینه صاحب نظران مباحث زیادی رو مطرح می کنند اما من قصد […]