درباره ما

درباره ی ما بیشتر بدانید

درباره ی ما چیزهای زیادی باید بدانید.چیزهای جالب.

ما دور هم جمع شده ایم تا بتوانیم علم را به زبان ساده بگوییم.

علم را برای همه ی اقشار جامعه ساده سازی کنیم.

هر کسی باید از دور و برش سر در بیاورد.

باید یک چیزهایی را فوت آب شود.

اطلاعات عمومی اش در حد یک متخصص باشد.

خلاصه اینکه باید بتواند در هر زمینه ای نظر و ایده بدهد.

ایده

درباره

 

قالب توسط پارسی گروپ به فارسی تهیه و ارائه شده است .