ایده های خوب بازاریابی

100  ایده های خوب برای بازاریابی

ایده هاي کلی

1-نگذارید روزتان بدون پرداختن به حداقل یک فعالیت بازاریابی شب شود.

2-درصدي از درآمد ناخالص خود را به عنوان بودجه سالانه بازاریابی تعیین کنید.

3-هر سال اهداف خاص بازاریابی را تعیین و هر سه ماه یک بار آنها را ارزیابی و تنظیم کنید.

4-یک پوشه براي نگهداري ایده هاي بازاریابی اختصاص دهید.

5-هر روز و هر ساعت کارت ویزیت را همراه تان داشته باشید.

6-یک سنجاق سینه شخصی با آرم شرکت تان طراحی کنید و در جلسات به کت خود بزنید.

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

بازار هدف

7- نسبت به تحولاتی که شاید روي بازار هدف، محصول یا استراتژي بازاریابی شما تاثیر بگذارد، هوشیار باشید.

8- مطالعات تحقیق بازاریابی درباره حرفه، صنعت، محصول و گروه هاي بازار هدف خود را بخوانید.

9- آگهی هاي رقباي خود را گردآوري کنید و با مطالعه آنها، اطلاعاتی درباره استراتژي، ویژگی ها و مزایاي محصولات آنها به دست آورید.

10 – از مشتریان بپرسید چرا شما را انتخاب کردند و خواستار توصیه هایی براي بهبود کیفیت شوید.

از مشتریان سابق بپرسید چرا شما را رها کردند.

12 – بازار جدیدي شناسایی کنید.

13 – به یک فهرست پستی مربوطبه حرفه تان بپیوندید.

توسعه محصول

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

14 – یک خدمت، تکنیک یا محصول جدید ارائه دهید.

15 – نسخه اي ساده تر، ارزان تر یا کوچک تر از محصول یا خدمت خود پدید آورید.

16 – نسخه اي شکیل تر، گران تر، سریع تر یا بزرگتر از محصول یا خدمت خود ارائه دهید.

17 – خدمات خود را به هنگام کنید.

آموزش، منابع و اطلاعات

18 – یک تیم مشاوره در زمینه بازاریابی و روابط عمومی مرکب از همکاران و صاحبان کسب و کارهاي مشابه را گرد هم آورید و به تبادل اندیشه و مسائل صنفی بپردازید.

19 – براي کارکنان خود یک صندوق پیشنهادات بگذارید.

20 – در سمینارهاي بازاریابی حضور یابید.

21 – کتاب هاي بازاریابی را بخوانید.

22 – مشترك نشریات مکتوب و اینترنتی بازاریابی شوید.

23 – هر ماه یک جلسه بازاریابی با کارکنان خود بگذارید تا درباره استراتژي و وضعیت بازار بحث کنیدت و ایده هاي تازه بگیرید.

24 – به انجمن یا سازمان هاي مرتبط با حرفه تان ملحق شوید.

25 – یک پوشه را براي یافتن طراح، نویسنده وسایر حرفه اي هاي بازاریابی کنار بگذارید.

26 – یک مشاور بازاریابی جهت همفکري استخدام کنید.

27- سفری خلاق به شهریا کشوري مترقی داشته باشید تا تکنیک هاي بازاریابی آنجا را یاد بگیرد.

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

قیمت گذاري و پرداخت

28 – ساختار قیمت گذاري تان را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید کجاي آن نیاز به اصلاح و تنظیم دارد.

29- به مشتریان امکان دهید با کارت اعتباري پرداخت کنند.

30 – به مشتریان ثابت، تخفیف دهید.

31 – شگردهاي معامله پایاپاي را بیاموزید. به اعضاي برخی باشگاه ها، گروه هاي حرفه اي و سازمان ها در مقابل تبلیغ محصولات و خدمات شما در نشریاتشان تخفیف بدهید.

32- برای پرداخت های سریع و نقد، تخفیف قائل شوید و از مشتریان ثابت به صورت قسطی پول بگیرید.

ارتباطات بازاریابی

33 – براي مشتریان کنونی و بالقوه تان یک خبرنامه منتشر کنید.

34- بروشوري از محصولات و خدماتتان را چاپ کنید.

35 – همراه بروشورهاي خودیک برگه نظر سنجی بگنجانید که پول تمبرش را پرداخته اید. بدین ترتیب می توانید بازخورد ارزشمندي از مشتریان دریافت کنید.

36 – یادتان باشد کارت ویزیت درون جعبه کارایی ندارد، حتما آن را پخش کنید. به هر مشتري بالقوه دو کارت ویزیت و بروشور بدهید تا یکی را نگه دارد و

دیگري را به دوستانش بدهد.

37- براي هر کدام از بخش هاي بازار هدفتان یک کارت ویزیت و بروشور خاص طراحی کنید، (مثلا یکی براي سازمان ها و نهادهاي دولتی و یکی براي کاسب و کارها و مصرف کنندگان)

38 – یک پوستر یا تقویم با آرم شرکت تان چاپ کنید و به مشتریان هدیه بدهید.

39 – روي سر برگ، برگه هاي فاکس یا صورتحساب، شعار یا جمله اي در وصف فعالیت خود به چاپ برسانید.

40 – در بروشورهاي خود نظرات مثبت مشتریان درباره کالا و خدمات خود را به چاپ برسانید.

41 – یک فهرست پستی جدید را امتحان کنید. اگر به ثمر ننشست، آن را به فهرست هاي کنونی پست مستقیم خود بیفزایید یا به فکر کنار گذاشتن فهرستی

بیفتید که توقعات شما را برآورده نمی کند.

42- براي بازاریابی به شیوه پست مستقیم از پاکت هاي رنگی یا بزرگ استفاده کنید یا نامه هایی را روي کاغذ سفید بدون خط بفرستید تا کنجکاوي گیرنده را

برانگیزد.

رابطه با رسانه ها

43- از انتشارات نشریات جدید متوجه شوید تا اخبر خود را به رسانه و فرد مناسب بفرستید.

44- در روزنامه هاي عادي یا اقتصادي و نشریات تخصصی مطلب بنویسید.

45 – مقاله اي به قلم خود چاپ کنید و نسخه هاي آن را براي همکارانتان بفرستید.

46- در تنظیم اخبار فعالیت شرکت خود کوشا باشید و آنها را به موقع و چندین بار براي مطبوعات ارسال کنید.

47 – یکصدمین، پانصدمین یا هزارمین مشتري خود را در مطبوعات معرفی کنید.

48 – یک جایزه سالانه به راه اندازید و آن را در بوق و کرنا کنید.مثلا می توانید به بهترین کارمند سال شرکت یا سازمان خود جایزه بدهید.

49- در زمینه رسانه و روابط عمومی آموزش ببینید یا مطالبی درباره آن بخوانید.

50- در برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی حضور یابید.

51 – در مورد صنعت یا تخصص خود سفارش یک برنامه تلویزیونی بدهید و آن را به شبکه محلی خود بدهید تا به عنوان یک برنامه عادي پخش کند.

52 – نامه اي به سردبیر روزنامه یا مجله محلی تان بنویسید و او را به ناهار دعوت کنید.

53- اخبار خود را همراه عکس مربوطه به مطبوعات بفرستید.

54 – مرتبا روزنامه ها ومجلات را براي یافتن فرصت هاي روابط عمومی بخوانید.

55- براي مطبوعات مقالات « راهنما » درباره حوزه تخصصی کسب و کارتان بفرستید.

56 – در صنعت خود تحقیق کنید و پس از کشف یافته اي مهم، آن را در اختیار مطبوعات بگذارید.

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

خدمات مشتري و رابطه با مشتري

57 – از مشتریانتان بخواهید که بازگردند.

58 – تماس هاي تلفنی مشتریان را بدون قوت وقت پاسخ دهید.

59 – روي دستگاه پیامگیر تلفن، اطلاعات مهم مانند ساعات کار شرکت، مکان و فرد پاسخگو را ضبط کنید.

60- روي دستگاه پیامگیر تلفن، پیامی به یادماندنی یا « نکته روز » ظبط کنید.

61 – براي مشتریانتان نمایش یا هر رویداد جالب دیگر را سازماندهی کنید یا بلیت تئاتر و سینما و … براي شان بفرستید.

62 – در دفترتان با حضور مشتریان یک سمینار برگزار کنید.

63 – تشکرنامه هاي دستنویس خوش خط براي مشتریان بفرستید. می توانید براي جشن تولدشان یا سایر مناسبت هاي سال، کارت تبریک ارسال کنید.

64 – مقالات جالب را کپی کنید و همراه کارت ویزیت و بروشورتان براي مشتریان کنونی یا بالقوه بفرستید.

65- بخشی از وب سایت خود را به مشتریان اختصاص دهید.

66 – گاهی دکور محل ملاقات خود با مشتریان را از نو طراحی کنید.

شبکه رابط ها و تبلیغ دهان به دهان

67 – به یک اتاق بازرگانی یا سایر سازمان هاي مرتبط بپیوندید.

68 – بروشور خود را براي اعضاي سازمان هایی که عضویتشان را دارید، بفرستید.

69 – در ایام تعطیل، میهمانی تجاري بگیرید.

70 – پس از شرکت در یک همایش، براي شرکت کنندگان آن نامه بفرستید.

تبلیغات

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

71 – در فصل هایغ اوج فعالیت تجاري براي کسب و کارتان تبلیغ کنید.

72 – یک شماره تلفن راحت و به یادماندنی بگیرید.

73 – براي سایت اینترنتی خود، آدرس بیادماندنی انتخاب کنید و آن را در کلیه ارتباطات بازرگانی قید کنید.

74 – از طریق پست مستقیم، کسب و کار خود را مشترکا با سایر حرفه اي ها تبلیغ کنید.

75 – در یک دایرکتوري ویژه یا کتاب زرد تبلیغ کنید.

76 – به منظور دستیابی به بازارهاي خارجی، آگهی دو یا چند زبانه چاپ کنید. این آگهی را در نشریه اي پرمخاطب قرار دهید.

77 – به مشتریان خود هدایاي تبلیغاتی نظیر خودکار، پد ماوس یا ماگ بدهید.

78 – درون پاکت نامه یا مرسولات پستی، چیزي برجسته بگذارید تا کنجکاوي گیرنده تحریک شود.

79- مقابل پیاده روي دفترتان به کمک لیزر یک پیام تبلیغاتی بتابانید.

80- برچسب هاي جالبی براي نصب روي شیشه اتومبیل طراحی و بین مشتریان توزیع کنید.

81 – آگهی هاي خودرا کد گذاري و نتایجشان را دنبال کنید.

82 – تابلو ساختمان تان و تابلوهاي راهنماي داخلی و خارجی آن را بهبود ببخشید.

83 – اگر فکر می کنید آرم شرکت شما منسوخ شده، آن را از نو رنگ آمیزي کنید.

84 – حامی مالی یک مسابقه ورزشی یا برنامه رادیویی و تلویزیونی شوید.

رویدادهاي ویژه

ایده های خوب بازاریابی

ایده های خوب بازاریابی

85 – در نمایشگاه هاي مربوط به حرفه تان، حتما یک غرفه بگیرید.

86 – همراه سازمان هاي غیرانتفاعی، مانند موسسات حمایت از کودکان معلول، اسپانسر یک برنامه یا ضیافت شوید.

87 – در دبیرستان ها سخنرانی کنید وبه دانشجویان درباره حرفه آینده شان توصیه کنید.

88 – خیابانی در منطقه جغرافیایی تان انتخاب و اعلام کنید که نظافت آن را سازمان یا شرکت شما برعهده می گیرد. رهگذران با دیدن نام و آرم شما، متوجه اقدام پسندیده تان خواهند شد.

89 – بخشی از وقت و پول خود را به سازمان هاي خیریه یا غیرانتفاعی اختصاص دهید و نتایج آن را در مطبوعات به چاپ برسانید.

90- یک سی دي یا فیلم آموزشی درباره خدمات خود تهیه کنید.

91- کتاب تالیف کنید.

ایده هاي خوب بازاریابی فروش

92 – روزنامه ها ونشریات تخصصی را براي به دست آوردن فرصت هاي تازه تجاري و آگاهی یافتن از عزل و نصب هاي شرکت ها بخوانید.

93 – شعارها و استراتژي هاي بازاریابی تان را به اطلاع وکیل، حسابدار، بانکدار، تعمیرکار وکانون تبلیغاتی تان برسانید و بدین ترتیب نیروي فروش خود را به رایگان گسترش دهید.

94 – ساعات فعالیت خود را افزایش دهید.

95- حتی در ایام تعطیل گروهی را جهت ارائه خدمات به مشتریان اختصاص دهید.

96 – نمونه هاي محصولات خود را در دفترتان به نمایش بگذارید.

97 – به مشتریان سابق تلفن بزنید یا براي شان نامه بفرستید تا آنها را دوباره جذب کنید.

98- از طریق اینترنت سفارش بگیرید.

99 – به مشتریان اینترنتی خود اطمینان دهید که سیستم امنیتی سایت شما قابل اعتماد است.

100- از زمان پاسخگویی به سفارش ها بکاهید و روند سفارش مجدد را تسهیل کنید.

قالب توسط پارسی گروپ به فارسی تهیه و ارائه شده است .