کسب و کار

مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک + جزئیات کامل

انتخاب رشته مهندسی مکانیک مهندس مکانیک فردی با دستانی آغشته به گریس و روغن موتور. یک تصور عامیانه از رشته مهندسی مکانیک است. البته نمی شود به مردم خرده گرفت چرا که اسم فریب دهنده ای این رشته دارد و اکثر مردم با شنیدن اسم مهندسی مکانیک ذهنشا... بیشتر بخوانید